ورود | ثبت نام
ساجده نارویی | آکادمی امروز

ساجده نارویی

کنکوری تجربی
عضویت: 02 مرداد 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 10

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

90/692

تست حل شده

1/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

24/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

32/87

تست حل شده

1/452

شیمی

زمان مشاهده

15/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

21/103

تست حل شده

0/769

ریاضی