ورود | ثبت نام
Mandana  Moradi | آکادمی امروز

Mandana Moradi

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
لرستان
عضویت: 04 مرداد 1401

درباره من

پزشکی دانشگاه تهران..‌.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0.2

رکورد تلاش 90

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 12 روز | از 15 دی تا 28 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

455/692

تست حل شده

952/2532

پاسخ به سوال دوستان

808

زمان مشاهده (ساعت)

1/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

89/182

تست حل شده

47/184

فیزیک

زمان مشاهده

79/87

تست حل شده

111/452

شیمی

زمان مشاهده

236/323

تست حل شده

478/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

54/103

تست حل شده

51/769

ریاضی