ورود | ثبت نام
مبینا کریمی | آکادمی امروز

مبینا کریمی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 60.5

رکورد تلاش 100

تلاش هفته پیش 60.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 40 روز | از 06 بهمن تا 17 اسفند

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

467/1160

تست حل شده

1139/4703

پاسخ به سوال دوستان

232

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

1/4703

پاسخ به سوال دوستان

10

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

11/182

تست حل شده

20/184

فیزیک

زمان مشاهده

7/87

تست حل شده

8/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

794/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

24/103

تست حل شده

67/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

28/31

تست حل شده

2/283

ریاضی

زمان مشاهده

96/96

تست حل شده

21/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

44/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

49/61

تست حل شده

79/465

ریاضی

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

116/120

تست حل شده

2/516

زیست شناسی