ورود | ثبت نام
A آزاد | آکادمی امروز

A آزاد

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
لرستان
عضویت: 30 آبان 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 49

تلاش هفته پیش 25.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

385/692

تست حل شده

96/2532

پاسخ به سوال دوستان

6

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

102/182

تست حل شده

19/184

فیزیک

زمان مشاهده

63/87

تست حل شده

1/452

شیمی

زمان مشاهده

172/323

تست حل شده

75/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

50/103

تست حل شده

1/769

ریاضی