ورود | ثبت نام
غزل امامی | آکادمی امروز

غزل امامی

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
مازندران
عضویت: 06 شهریور 1401

درباره من

life is like this and I like this

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 52.9

رکورد تلاش 55.5

تلاش هفته پیش 55.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

14/119

تست حل شده

25/516

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

19/119

تست حل شده

5/516

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

14/120

تست حل شده

11/516

زیست شناسی