ورود | ثبت نام
مبینا صادقی | آکادمی امروز

مبینا صادقی

یازدهم تجربی - کنکوری 1403
کرمان
عضویت: 13 آذر 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 19

رکورد تلاش 64

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 2 روز | از 12 فروردین تا 15 فروردین

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

324/692

تست حل شده

286/2532

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

73/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

56/87

تست حل شده

24/452

شیمی

زمان مشاهده

121/323

تست حل شده

45/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

75/103

تست حل شده

218/769

ریاضی