ورود | ثبت نام
فاطمه کهوری زاده | آکادمی امروز

فاطمه کهوری زاده

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
کرمان
عضویت: 04 بهمن 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 32 روز | از 18 اسفند تا 22 فروردین

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

0/0

تست حل شده

1779/0

پاسخ به سوال دوستان

10

زمان مشاهده (ساعت)

0/0

تست حل شده

0/0

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها