ورود | ثبت نام
رضا آفاقی | آکادمی امروز

رضا آفاقی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
خراسان جنوبی
عضویت: 05 بهمن 1400

درباره من

مهم نیست چقدر اشتباه کنید، یا سرعت پیشرفت‌تان چقدر کند باشد، با این همه باز هم از همه کسانی که هیچ تلاشی نمی‌کنند جلوتر هستید.

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 16.6

رکورد تلاش 72.5

تلاش هفته پیش 19.5

fire

پیوستگی

1

روز

رکورد 20 روز | از 11 بهمن تا 02 اسفند

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

460/692

تست حل شده

962/2532

پاسخ به سوال دوستان

227

زمان مشاهده (ساعت)

3/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

127/182

تست حل شده

45/184

فیزیک

زمان مشاهده

48/87

تست حل شده

61/452

شیمی

زمان مشاهده

232/322

تست حل شده

581/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

55/103

تست حل شده

94/769

ریاضی