ورود | ثبت نام
شهرزاد شالوزاده | آکادمی امروز

شهرزاد شالوزاده

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
خوزستان
عضویت: 09 بهمن 1400

درباره من

اینکه ما کی هستیم اصلا مهم نیست هدف ما مهمتره....

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 8.2

رکورد تلاش 70.4

تلاش هفته پیش 35.6

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 14 روز | از 27 تیر تا 11 مرداد

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

415/692

تست حل شده

1014/2532

پاسخ به سوال دوستان

121

زمان مشاهده (ساعت)

2/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

100/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

46/87

تست حل شده

157/452

شیمی

زمان مشاهده

228/322

تست حل شده

637/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

42/103

تست حل شده

215/769

ریاضی