ورود | ثبت نام
فاطمه حاجی میرزایی | آکادمی امروز

فاطمه حاجی میرزایی

عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 11.6

رکورد تلاش 25.8

تلاش هفته پیش 12.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

0/0

تست حل شده

92/0

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/0

تست حل شده

1/0

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها