ورود | ثبت نام
امیرحسین صادقی | آکادمی امروز

امیرحسین صادقی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
اصفهان
عضویت: 22 بهمن 1400

درباره من

به نام خدا من امیر حسین صادقی هستم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 41.8

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

499/692

تست حل شده

190/2532

پاسخ به سوال دوستان

41

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

124/182

تست حل شده

1/184

فیزیک

زمان مشاهده

73/87

تست حل شده

13/452

شیمی

زمان مشاهده

283/323

تست حل شده

164/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

20/103

تست حل شده

7/769

ریاضی