ورود | ثبت نام
‌𝓶𝓮𝓱𝓭𝓲  ‌‌𝓿𝓮𝔂𝓼𝓲‌‌ | آکادمی امروز

‌𝓶𝓮𝓱𝓭𝓲 ‌‌𝓿𝓮𝔂𝓼𝓲‌‌

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
کرمانشاه
عضویت: 24 بهمن 1400

درباره من

........................

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 24.7

رکورد تلاش 69

تلاش هفته پیش 63.7

fire

پیوستگی

4

روز

رکورد 15 روز | از 19 مرداد تا 04 شهریور

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

441/692

تست حل شده

907/2532

پاسخ به سوال دوستان

98

زمان مشاهده (ساعت)

7/692

تست حل شده

20/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

115/182

تست حل شده

31/184

فیزیک

زمان مشاهده

61/87

تست حل شده

157/452

شیمی

زمان مشاهده

253/322

تست حل شده

690/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

13/103

تست حل شده

26/769

ریاضی