ورود | ثبت نام
زهرا تاتاری | آکادمی امروز

زهرا تاتاری

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
خراسان رضوی
عضویت: 18 آبان 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 40

رکورد تلاش 43.8

تلاش هفته پیش 43.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

1/322

تست حل شده

15/1127

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/322

تست حل شده

0/1127

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

15/1127

زیست شناسی