ورود | ثبت نام
مبینا حسن عباسی | آکادمی امروز

مبینا حسن عباسی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
مازندران
عضویت: 19 آذر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 7.3

رکورد تلاش 58.1

تلاش هفته پیش 12.4

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 6 روز | از 13 آبان تا 20 آبان

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

270/692

تست حل شده

1091/2532

پاسخ به سوال دوستان

5

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

103/182

تست حل شده

53/184

فیزیک

زمان مشاهده

78/87

تست حل شده

120/452

شیمی

زمان مشاهده

31/322

تست حل شده

834/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

60/103

تست حل شده

55/769

ریاضی