ورود | ثبت نام
مجتبی قاسمی سرچشمه ئی | آکادمی امروز

مجتبی قاسمی سرچشمه ئی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
فارس
عضویت: 31 خرداد 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 14.1

رکورد تلاش 98

تلاش هفته پیش 80

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 13 روز | از 03 اسفند تا 17 اسفند

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

48/136

تست حل شده

580/748

پاسخ به سوال دوستان

19

زمان مشاهده (ساعت)

0/136

تست حل شده

6/748

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

11/87

تست حل شده

19/452

شیمی

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

10/144

شیمی

زمان مشاهده

14/25

تست حل شده

1/152

شیمی