ورود | ثبت نام
امیرحسین دادگر | آکادمی امروز

امیرحسین دادگر

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
اردبیل
عضویت: 28 آذر 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 30.2

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 40

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

80/181

تست حل شده

134/516

پاسخ به سوال دوستان

5

زمان مشاهده (ساعت)

2/181

تست حل شده

0/516

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

31/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

49/120

تست حل شده

105/516

زیست شناسی