ورود | ثبت نام
محمد حسینی | آکادمی امروز

محمد حسینی

دهم تجربی - کنکوری 1404
کرمانشاه
عضویت: 03 دی 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 10.8

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 9.5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

40/119

تست حل شده

228/516

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

1/119

تست حل شده

0/516

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

40/120

تست حل شده

204/516

زیست شناسی