ورود | ثبت نام
زهرا خانے | آکادمی امروز

زهرا خانے

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
زنجان
عضویت: 13 دی 1401

درباره من

🦷DENT

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 71.3

تلاش هفته پیش 0.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

417/605

تست حل شده

197/2080

پاسخ به سوال دوستان

106

زمان مشاهده (ساعت)

0/605

تست حل شده

0/2080

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

134/182

تست حل شده

30/184

فیزیک

زمان مشاهده

221/322

تست حل شده

141/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

63/103

تست حل شده

22/769

ریاضی