ورود | ثبت نام
ملیکا محمودی | آکادمی امروز

ملیکا محمودی

کنکوری تجربی - کنکوری 1404
گلستان
عضویت: 06 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 25

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

30/86

تست حل شده

42/452

پاسخ به سوال دوستان

6

زمان مشاهده (ساعت)

2/86

تست حل شده

0/452

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

30/87

تست حل شده

38/452

شیمی