ورود | ثبت نام
p z | آکادمی امروز

p z

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
لرستان
عضویت: 07 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 40

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

193/267

تست حل شده

203/1133

پاسخ به سوال دوستان

86

زمان مشاهده (ساعت)

0/267

تست حل شده

0/1133

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

56/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

10/61

تست حل شده

2/465

ریاضی

زمان مشاهده

24/25

تست حل شده

34/152

شیمی

زمان مشاهده

104/120

تست حل شده

164/516

زیست شناسی