ورود | ثبت نام
اسرا ارتش  پیکر | آکادمی امروز

اسرا ارتش پیکر

دهم تجربی - کنکوری 1403
آذربایجان شرقی
عضویت: 09 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 5.3

رکورد تلاش 42.2

تلاش هفته پیش 42.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

10/95

تست حل شده

15/427

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/95

تست حل شده

0/427

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

10/96

تست حل شده

15/427

زیست شناسی