ورود | ثبت نام
امیرحسین دیرکی | آکادمی امروز

امیرحسین دیرکی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
کرمانشاه
عضویت: 24 فروردین 1401

درباره من

I am the world's greatest magnet for attracting money and success and all good things

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 62.3

تلاش هفته پیش 2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 20 روز | از 19 بهمن تا 10 اسفند

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

199/692

تست حل شده

295/2532

پاسخ به سوال دوستان

163

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

57/182

تست حل شده

32/184

فیزیک

زمان مشاهده

28/87

تست حل شده

79/452

شیمی

زمان مشاهده

75/323

تست حل شده

79/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

40/103

تست حل شده

82/769

ریاضی