ورود | ثبت نام
زهرا باقری | آکادمی امروز

زهرا باقری

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
فارس
عضویت: 18 بهمن 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 36.1

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 80

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

423/1049

تست حل شده

1077/4519

پاسخ به سوال دوستان

68

زمان مشاهده (ساعت)

0/1049

تست حل شده

0/4519

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

23/182

تست حل شده

150/184

فیزیک

زمان مشاهده

20/87

تست حل شده

184/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

604/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

34/103

تست حل شده

138/769

ریاضی

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

1/144

شیمی

زمان مشاهده

35/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

94/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

67/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

22/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

106/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی