ورود | ثبت نام
مهدیہ قومَنجانی | آکادمی امروز

مهدیہ قومَنجانی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 03 تیر 1400

درباره من

No, Not this time...

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 67.4

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 42 روز | از 31 فروردین تا 12 خرداد

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

910/1160

تست حل شده

574/4703

پاسخ به سوال دوستان

353

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

108/182

تست حل شده

56/184

فیزیک

زمان مشاهده

74/87

تست حل شده

51/452

شیمی

زمان مشاهده

289/323

تست حل شده

404/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

73/103

تست حل شده

37/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

26/31

تست حل شده

2/283

ریاضی

زمان مشاهده

94/96

تست حل شده

79/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

12/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

48/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

25/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

93/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی