ورود | ثبت نام
حنانه منصوری | آکادمی امروز

حنانه منصوری

دهم تجربی - کنکوری 1404
فارس
عضویت: 18 اسفند 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 10.6

رکورد تلاش 40

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

14/171

تست حل شده

13/860

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

8/171

تست حل شده

0/860

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

5/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

2/28

تست حل شده

0/248

ریاضی

زمان مشاهده

9/96

تست حل شده

13/428

زیست شناسی