ورود | ثبت نام
روژان بخش آبادی | آکادمی امروز

روژان بخش آبادی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
خراسان رضوی
عضویت: 04 تیر 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 12.1

رکورد تلاش 49.1

تلاش هفته پیش 7

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 23 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

16/692

تست حل شده

99/2532

پاسخ به سوال دوستان

13

زمان مشاهده (ساعت)

5/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

3/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/87

تست حل شده

1/452

شیمی

زمان مشاهده

1/323

تست حل شده

91/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

12/103

تست حل شده

7/769

ریاضی