ورود | ثبت نام
Masoomeh  Nasirian  | آکادمی امروز

Masoomeh Nasirian

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
تهران
عضویت: 04 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 16.9

رکورد تلاش 46.6

تلاش هفته پیش 10.3

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

143/692

تست حل شده

150/2532

پاسخ به سوال دوستان

58

زمان مشاهده (ساعت)

6/692

تست حل شده

12/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

34/182

تست حل شده

12/184

فیزیک

زمان مشاهده

31/87

تست حل شده

15/452

شیمی

زمان مشاهده

52/322

تست حل شده

32/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

28/103

تست حل شده

16/769

ریاضی