ورود | ثبت نام
امین خانی | آکادمی امروز

امین خانی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
اردبیل
عضویت: 21 اردیبهشت 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 14.8

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 19.2

fire

پیوستگی

1

روز

رکورد 17 روز | از 12 شهریور تا 30 شهریور

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

299/692

تست حل شده

755/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

6/692

تست حل شده

7/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

48/182

تست حل شده

70/184

فیزیک

زمان مشاهده

61/87

تست حل شده

138/452

شیمی

زمان مشاهده

162/322

تست حل شده

481/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

30/103

تست حل شده

66/769

ریاضی

دوره های من