ورود | ثبت نام
هلیا پارسانژاد | آکادمی امروز

هلیا پارسانژاد

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
فارس
عضویت: 11 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 64

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 16 روز | از 01 شهریور تا 18 شهریور

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

661/1159

تست حل شده

147/4703

پاسخ به سوال دوستان

847

زمان مشاهده (ساعت)

0/1159

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

58/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

50/87

تست حل شده

29/452

شیمی

زمان مشاهده

236/322

تست حل شده

113/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

28/103

تست حل شده

5/769

ریاضی

زمان مشاهده

42/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

23/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

18/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

94/96

تست حل شده

4/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

12/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

17/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

18/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

70/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی