ورود | ثبت نام
فاطمه  میرزایی | آکادمی امروز

فاطمه میرزایی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
تهران
عضویت: 01 تیر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 5.3

رکورد تلاش 82

تلاش هفته پیش 34.6

fire

پیوستگی

3

روز

رکورد 21 روز | از 03 مرداد تا 25 مرداد

لیدربورد تلاش

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

543/692

تست حل شده

2096/2532

پاسخ به سوال دوستان

71

زمان مشاهده (ساعت)

1/692

تست حل شده

5/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

136/182

تست حل شده

175/184

فیزیک

زمان مشاهده

71/87

تست حل شده

392/452

شیمی

زمان مشاهده

273/322

تست حل شده

1113/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

65/103

تست حل شده

415/769

ریاضی