ورود | ثبت نام
آتنا . | آکادمی امروز

آتنا .

کنکوری تجربی - کنکوری 1404
هرمزگان
عضویت: 10 تیر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

85/193

تست حل شده

286/1517

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/193

تست حل شده

0/1517

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

34/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

29/31

تست حل شده

241/283

ریاضی

زمان مشاهده

23/61

تست حل شده

38/465

ریاضی