ورود | ثبت نام
مطهره غلامی | آکادمی امروز

مطهره غلامی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
هرمزگان
عضویت: 12 تیر 1402

درباره من

دوست دارم دندون پزشک بشم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 44.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 1 روز | از 10 شهریور تا 12 شهریور

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

129/692

تست حل شده

131/2532

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

20/182

تست حل شده

13/184

فیزیک

زمان مشاهده

21/87

تست حل شده

39/452

شیمی

زمان مشاهده

85/323

تست حل شده

66/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

4/103

تست حل شده

11/769

ریاضی