ورود | ثبت نام
پریا فرج زاده | آکادمی امروز

پریا فرج زاده

کنکوری تجربی - کنکوری 1404
تهران
عضویت: 19 تیر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 59.4

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

118/490

تست حل شده

191/1581

پاسخ به سوال دوستان

15

زمان مشاهده (ساعت)

0/490

تست حل شده

0/1581

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

38/182

تست حل شده

24/184

فیزیک

زمان مشاهده

22/87

تست حل شده

10/452

شیمی

زمان مشاهده

12/50

تست حل شده

31/184

فیزیک

زمان مشاهده

2/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

27/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

1/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

20/25

تست حل شده

125/152

شیمی