ورود | ثبت نام
الینا لطیفی | آکادمی امروز

الینا لطیفی

دهم تجربی - کنکوری 1404
مازندران
عضویت: 20 تیر 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 60.7

تلاش هفته پیش 40

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

50/95

تست حل شده

58/427

پاسخ به سوال دوستان

64

زمان مشاهده (ساعت)

0/95

تست حل شده

0/427

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

50/96

تست حل شده

25/427

زیست شناسی