ورود | ثبت نام
عابد براهویی | آکادمی امروز

عابد براهویی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
سیستان و بلوچستان
عضویت: 10 مرداد 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

6/49

تست حل شده

12/184

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/49

تست حل شده

0/184

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

6/50

تست حل شده

12/184

فیزیک