ورود | ثبت نام
سیدسجاد موسوی سیج | آکادمی امروز

سیدسجاد موسوی سیج

یازدهم تجربی - کنکوری 1404
خراسان رضوی
عضویت: 16 مرداد 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 76.5

تلاش هفته پیش 5

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

164/1160

تست حل شده

305/4703

پاسخ به سوال دوستان

9

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

2/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

2/87

تست حل شده

37/452

شیمی

زمان مشاهده

0/323

تست حل شده

156/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

4/103

تست حل شده

9/769

ریاضی

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

1/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

6/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

7/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

40/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

14/61

تست حل شده

8/465

ریاضی

زمان مشاهده

17/25

تست حل شده

6/152

شیمی

زمان مشاهده

74/120

تست حل شده

89/516

زیست شناسی