ورود | ثبت نام
ملیکا کریم پور | آکادمی امروز

ملیکا کریم پور

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
آذربایجان شرقی
عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 14.5

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

132/692

تست حل شده

2/2532

پاسخ به سوال دوستان

1

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

35/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

27/87

تست حل شده

2/452

شیمی

زمان مشاهده

45/323

تست حل شده

0/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

27/103

تست حل شده

0/769

ریاضی