ورود | ثبت نام
مهدی رامک | آکادمی امروز

مهدی رامک

عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 35.7

رکورد تلاش 58.6

تلاش هفته پیش 49.8

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 3 روز | از 18 فروردین تا 22 فروردین

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

242/485

تست حل شده

148/1220

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

4/485

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

108/203

تست حل شده

27/186

فیزیک

زمان مشاهده

42/89

تست حل شده

7/582

حسابان

زمان مشاهده

69/87

تست حل شده

122/452

شیمی

زمان مشاهده

1/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

11/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

14/44

تست حل شده

0/0

گسسته

زمان مشاهده

0/21

تست حل شده

0/0

فیزیک - امتحان نهایی