ورود | ثبت نام
مهدی رامک | آکادمی امروز

مهدی رامک

عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 53.1

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 3 روز | از 25 بهمن تا 29 بهمن

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

196/484

تست حل شده

114/1220

پاسخ به سوال دوستان

2

زمان مشاهده (ساعت)

0/484

تست حل شده

0/1220

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

94/202

تست حل شده

27/186

فیزیک

زمان مشاهده

34/89

تست حل شده

0/582

حسابان

زمان مشاهده

55/87

تست حل شده

95/452

شیمی

زمان مشاهده

1/15

تست حل شده

0/0

آمار و احتمال

زمان مشاهده

11/50

تست حل شده

0/0

هندسه

زمان مشاهده

3/44

تست حل شده

0/0

گسسته