ورود | ثبت نام
キヴァン ‌ | آکادمی امروز

キヴァン ‌

دهم تجربی - کنکوری 1404
آذربایجان غربی
عضویت: 11 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 2.4

fire

پیوستگی

1

روز

رکورد 1 روز | از 03 مهر تا 05 مهر

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

7/200

تست حل شده

46/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/200

تست حل شده

0/1038

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

1/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

1/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

3/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی