ورود | ثبت نام
نرگس علیون عارفی | آکادمی امروز

نرگس علیون عارفی

کنکوری تجربی - کنکوری 1402
خراسان رضوی
عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

شکست هام منو قوی میکنه مخوام دیوانه وار تلاش کنم

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 50.2

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 6 روز | از 07 دی تا 14 دی

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

307/692

تست حل شده

121/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

48/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

42/87

تست حل شده

4/452

شیمی

زمان مشاهده

176/323

تست حل شده

17/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

43/103

تست حل شده

0/769

ریاضی