ورود | ثبت نام
فاطمه صادقی | آکادمی امروز

فاطمه صادقی

دهم تجربی - کنکوری 1404
زنجان
عضویت: 14 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

8/30

تست حل شده

35/283

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/30

تست حل شده

0/283

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

8/31

تست حل شده

35/283

ریاضی