ورود | ثبت نام
سپیده رحیمی | آکادمی امروز

سپیده رحیمی

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1402
اصفهان
عضویت: 28 تیر 1400

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 34.2

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

124/692

تست حل شده

73/2532

پاسخ به سوال دوستان

8

زمان مشاهده (ساعت)

0/692

تست حل شده

0/2532

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

33/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

15/87

تست حل شده

72/452

شیمی

زمان مشاهده

37/323

تست حل شده

1/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

40/103

تست حل شده

0/769

ریاضی