ورود | ثبت نام
سارا اکبری | آکادمی امروز

سارا اکبری

دهم تجربی - کنکوری 1404
فارس
عضویت: 21 شهریور 1402

درباره من

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 80

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

5/24

تست حل شده

33/144

پاسخ به سوال دوستان

0

زمان مشاهده (ساعت)

0/24

تست حل شده

0/144

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

5/25

تست حل شده

17/144

شیمی