ورود | ثبت نام

زیست جت جامع تجربی

پایه1: دهم | آکادمی امروز

11 ساعت فیلم آموزشی

پایه2: یازدهم | آکادمی امروز

19 ساعت فیلم آموزشی

پایه3: دوازدهم | آکادمی امروز

18 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ویدیویی جامع زیست جت کنکور تجربی توسط بهترین اساتید کنکور به همراه جزوه ، تست ، تمرین و رفع اشکال | کنکور تجربی - آکادمی امروز