ورود | ثبت نام

فیزیک جامع ریاضی

پایه1: دهم | آکادمی امروز

60 ساعت فیلم آموزشی

پایه2: یازدهم | آکادمی امروز

65 ساعت فیلم آموزشی

پایه3: دوازدهم | آکادمی امروز

76 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ویدیویی جامع فیزیک کنکور ریاضی توسط بهترین اساتید کنکور به همراه جزوه ، تست ، تمرین و رفع اشکال | کنکور ریاضی - آکادمی امروز