ورود | ثبت نام

زیست شناسی جامع تجربی

پایه: دهم | آکادمی امروز

97 ساعت فیلم آموزشی

پایه: یازدهم | آکادمی امروز

120 ساعت فیلم آموزشی

پایه: دوازدهم | آکادمی امروز

105 ساعت فیلم آموزشی

آموزش ویدیویی جامع زیست شناسی کنکور تجربی توسط بهترین اساتید کنکور به همراه جزوه ، تست ، تمرین و رفع اشکال | کنکور تجربی - آکادمی امروز