ورود | ثبت نام

جمع بندی فیزیک دوازدهم

50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن

2 مبحث

'04:39

2 مبحث

'01:40

3 مبحث

'02:37

جمع بندی جمع بندی فیزیک دوازدهم تجربی توسط بهترین اساتید کنکور به همراه جزوه ، تست ، تمرین و رفع اشکال | کنکور تجربی - آکادمی امروز