ورود | ثبت نام

فیزیک جت دوازدهم

50 ساعت تدریس رایگان زیست کنکور برای دریافت ویدیو ها شماره ت رو وارد کن

2 مبحث

'01:59

2 مبحث

'01:46

3 مبحث

'02:38

1 مبحث

'01:25

جمع بندی فیزیک جت دوازدهم ریاضی توسط بهترین اساتید کنکور به همراه جزوه ، تست ، تمرین و رفع اشکال | کنکور ریاضی - آکادمی امروز