ورود | ثبت نام
سید محمد مبین حسینی | آکادمی امروز

سید محمد مبین حسینی

کنکوری تجربی - کنکوری 1403
قم
عضویت: 23 اردیبهشت 1401

درباره من

هیچ نمیتونمی وجود ندارد بلکه هنوز مسیر عصبیش شکل نگرفته...

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 16.1

رکورد تلاش 74.6

تلاش هفته پیش 19.2

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 8 روز | از 19 آبان تا 28 آبان

لیدربورد تلاش

از ابتدای هفته
هفته گذشته

تا اخر هفته می تونی بیشتر تلاش کنی و رتبه ت رو بهبود بدی. چطور؟

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

856/1073

تست حل شده

925/4251

پاسخ به سوال دوستان

245

زمان مشاهده (ساعت)

2/1073

تست حل شده

0/4251

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

120/182

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

229/322

تست حل شده

269/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

75/103

تست حل شده

96/769

ریاضی

زمان مشاهده

49/50

تست حل شده

59/184

فیزیک

زمان مشاهده

35/25

تست حل شده

4/144

شیمی

زمان مشاهده

29/31

تست حل شده

3/283

ریاضی

زمان مشاهده

85/96

تست حل شده

86/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

53/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

54/61

تست حل شده

121/465

ریاضی

زمان مشاهده

21/25

تست حل شده

62/152

شیمی

زمان مشاهده

111/120

تست حل شده

329/516

زیست شناسی