ورود | ثبت نام
Sahar Khani | آکادمی امروز

Sahar Khani

فارغ التحصیل تجربی - کنکوری 1403
آذربایجان شرقی
عضویت: 22 مهر 1402

درباره من

رویای من به حسرت تبدیل نمیشه🤍🩺🥼

عملکرد من

با تلاش و پیوستگی هر قله ای را میتوانم فتح کنم.

درباره ی تلاش و پیوستگی
try

تلاش

از شنبه تا امروز

100 / 0

رکورد تلاش 46.3

تلاش هفته پیش 0

fire

پیوستگی

0

روز

رکورد 0 روز |

مشاهده روزانه کلاس ها

فعالیت ها

از ابتدا تا کنون
از ابتدای هفته

زمان مشاهده (ساعت)

282/1160

تست حل شده

667/4703

پاسخ به سوال دوستان

94

زمان مشاهده (ساعت)

0/1160

تست حل شده

0/4703

پاسخ به سوال دوستان

0

پیشروی در دوره ها

زمان مشاهده

3/182

تست حل شده

10/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/87

تست حل شده

8/452

شیمی

زمان مشاهده

156/323

تست حل شده

649/1127

زیست شناسی

زمان مشاهده

3/103

تست حل شده

0/769

ریاضی

زمان مشاهده

3/50

تست حل شده

0/184

فیزیک

زمان مشاهده

3/25

تست حل شده

0/144

شیمی

زمان مشاهده

2/31

تست حل شده

0/283

ریاضی

زمان مشاهده

72/96

تست حل شده

0/427

زیست شناسی

زمان مشاهده

1/63

تست حل شده

0/0

فیزیک

زمان مشاهده

1/61

تست حل شده

0/465

ریاضی

زمان مشاهده

0/25

تست حل شده

0/152

شیمی

زمان مشاهده

42/120

تست حل شده

0/516

زیست شناسی